Kontakty

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie

Czubin 13

05-840 Brwinów

Pow. Pruszkowski

Tel. 22 729-63-57 wew. 222,   22 100-37-80

E-mail: sekretariat@dpsczubin.com.pl

 

Roman Wodzyński

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

Tel. 22 729-63-57

E-mail: sekretariat@dpsczubin.com.pl

 

Honorata Skowrońska

Główny Księgowy

Tel. 22 729-63-57 wew. 229,  22 100-37-86

E-mail: h.skowronska@dpsczubin.com.pl

 

Dział Finansowo-Księgowy

Tel. 22 729-63-57 wew. 239, 22 100-37-87

 

 

Anna Wójcik

Kierownik działu opiekuńczo-rehabilitacyjnego Pawilonu „A” i „B”

Tel. 22 729-63-57 wew. 249,

E-mail: a.wojcik@dpsczubin.com.pl

 

 

Dominika Ciastoch-Lecko

Kierownik działu opiekuńczo-rehabilitacyjnego Pawilonu „C” i „D”

Tel. 22 729-63-57 wew. 224, 22 100-37-82

E-mail: d.lecko@dpsczubin.com.pl

 

Natalia Drozdowska

Kierownik działu administracyjno – gospodarczego

Tel. 22 729-63-57 wew. 242,  22 100-37-83

E-mail: n.drozdowska@dpsczubin.com.pl

 

Eliza Biel

Iwona Zawadzka

Samodzielne stanowiska ds. pracy socjalnej

Tel. 22 729-63-57 wew. 250,  22 100-37-84

E-mail: e.biel@dpsczubin.com.pl

E-mail: i.zawadzka@dpsczubin.com.pl

Wanda Barwińska – Tel. 22 729-63-57 wew. 251

E-mail: w.barwinska@dpsczubin.com.pl

 

Ewa Łojko

Monika Pawłowska

Zaopatrzenie

Tel. 22 729-63-57 wew. 234,  22 100-37-88

E-mail: e.lojko@dpsczubin.com.pl

E-mail: m.pawlowska@dpsczubin.com.pl

 

Gabinet Przedmedycznej Pomocy Doraźnej

Tel. 22 729-63-57 wew. 220,  22 100-37-81

 

Maciej Twardowski

Inspektor Ochrony Danych

E-mail: iod@dpsczubin.com.pl